บริษัท เวอร์เบิล จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ 0105554113591 ที่อยู่จดทะเบียนและใช้สำหรับการออกใบกำกับภาษี เลขที่ 4 ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-2-13 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

บริษัท เวอร์เบิล จำกัด (Verbal Co.,Ltd.) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตหลากหลายรูปแบบ ตอบสนองต่อตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร